scoalagimnaziala8resita@gmail.com

scoalagimnaziala8resita@gmail.com

joi, 6 aprilie 2017

Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018

3 februarie 2017- Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru pregatirea si organizarea admiterii   
 
1 martie 2017 - Anuntarea de catre inspectoratele scolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna   
Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere a modelului fisei de inscriere in clasa a IX-a si a anexei acesteia, pentru elevii care doresc sa participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna   
 
2 mai 2017 - Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profesionala, concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica   
 
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare   
 
Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, in SIIIR, prin verificarea si corectarea, dupa caz, a informatiilor privind elevii si formatiunile de studiu la care acestia sunt asociati 
Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre admitere   
 
5 mai 2017 - Transmiterea in unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor cuprinzand informatiile legate de admitere   
 
Transmiterea de catre inspectorate la scolile gimnaziale a listei centrelor de inscriere, precum si a scolilor arondate fiecarui centru   
 
Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora  
 
15 mai 2017 - Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice a brosurilor de admitere ale fiecarui judet, in versiune electronica si tiparita   
 
11-31 mai 2017 - Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare   
 
14 iunie 2017 - Transmiterea de catre fiecare unitate de invatamant gimnazial catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, precum si a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati, prin completarea acestor informatii in aplicatia informatica centralizata   
 
16 iunie 2017 - Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre Comisia Nationala de Admitere a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice completarii acestor date in aplicatia informatica centralizata   
 
2 iulie 2017 - Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere catre comisiile judetene a bazei de date cu mediile de admitere si a ierarhiei judetene prin activarea, in aplicatia informatica centralizata, a sectiunilor si rapoartelor specifice   
 
3 iulie 2017 - Afisarea in fiecare unitate de invatamant gimnazial a listei candidatilor, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere   Completarea de catre secretariatele scolilor a fiselor de inscriere cu numele/codul unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tiparirea acestora din aplicatia informatica centralizata 
 
Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a, prin comunicarea linkului de internet unde se afiseaza aceasta   
 
3-5 iulie 2017 -  Eliberarea fiselor de inscriere pentru candidatii care solicita sa participe la admitere in alt judet   
 
Calendar admitere la liceu 2017 - 2018. Probele de aptitudini 
 
18-19 mai 2017 - Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini   
 
22 - 23 mai 2017 -  Inscrierea pentru probele de aptitudini   
 
24 - 27 mai 2017 - Desfasurarea probelor de aptitudini   
 
29 mai 2017 - Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini   
 
Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru 
 
31 mai 2017 - Afisarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor la probele de aptitudini Transmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata   
 
14 iunie 2017 - Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati, prin activarea rapoartelor specifice in aplicatia informatica centralizata   
 
Actualizarea de catre comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational a listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati, in aplicatia informatica centralizata   
 
1 iulie 2017 - Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judetene cuprinzand mediile de admitere, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata   
 
3 iulie 2017 - Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si afisarea listei in unitatea de invatamant liceal respectiva, prin tiparire din aplicatia informatica centralizata   
 
4 iulie 2017 - Ridicarea de la liceele vocationale a fiselor de inscriere de catre candidatii care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini   
 
Transmiterea, in format electronic, catre Centrul National de Admitere, a listei candidatilor declarati admisi, in fiecare judet, la clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata     
 
Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna 
 
18 - 19 mai 2017-  Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna   
 
22 - 23 mai 2017 -  Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna   
 
24 - 27 mai 2017 - Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna   
 
29 mai 2017  - Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna   
 
Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde metodologia permite acest lucru   
 
31 mai 2017 - Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna   
 
Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata   
 
1 - 2 iunie 2017 -  Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna   
 
7 iunie 2017 - Depunerea de catre candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna a anexelor fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite   
 
8 iunie 2017 - Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea si confirmarea finalizarii introducerii acestora in aplicatia informatica centralizata   
  
sursa : //www.portalinvatamant.ro
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu